Into Stillness & Into Life

INTO STILLNESS

Wanneer dood en leven
elkaar raken
,
wordt het
Stil.

In die Stilte zijn wij u graag nabij
om samen dit leven dat voorbij is te eren

om het afscheid vorm te geven in een troostend samen-zijn.

Met een hart voor afscheid, begeleiden wij u…

INTO LIFE

Ontdek je eigen
adem, vuur en goud
en Leef

Graag ga ik met jou op weg hierin,
met rituelen, lichaamswerk en creativiteit.

Ontspannen is de deur openen voor het Leven zelf.