Into Stillness

INTO STILLNESS

Wanneer dood en leven
elkaar raken
,
wordt het
Stil.

In die Stilte zijn wij u graag nabij
om samen dit leven dat voorbij is te eren

om het afscheid vorm te geven in een troostend samen-zijn.

Met een hart voor afscheid, begeleiden wij u…